Muudatused Intrastatis 2012

Statistikaamet on avaldanud ülevaate Intrastat aruandega seotud muudatustest 2012. aastal. Suuri muudatusi Intrastati süsteemis ei toimunud. Muutusid statistilised läved ning kaupade kodeerimisel tuleb kasutada Kombineeritud nomenklatuuri 2012. aasta versiooni.

Comments are closed.